MENY

Välkommen till tukisukat.fi


  juzo_attractive_hoitosukat_100

  juzo_attractive_hoitosukka_100

  juzo_attractive_tukisukka_100

  juzo_expert_hoitosukat_100

  juzo_reisisukat_100
Denna webportal är ämnad för dig som vill få mer information och råd gällande stödstrumpans använding i både förebyggande och medicinskt syfte.

Vår intention är att samla adekvat information och på detta sätt dela med oss till dig, som av en eller annan anledning vill och behöver använda stödstrumpor. Den information vi ger i detta forum är grundat på den medicinska kunskap och praktiska erfarenhet vi har fått under många år.

Samtidigt som vi får allt mer kunskap i hur man behandlar och förebygger cirkulationsbesvär i benen med hjälp av stödstrumpor har även utbudet på produkter ökat markant. Efterfrågan och behovet har gjort att man numera kan köpa stödstrumpor i de flesta affärer och varuhus. Prisbilden kan variera från 1 euro till 70-80 euro.

Vi ser det som en viktig uppgift att bidra med information och ge kunskap som behövs för att förstå hur stödstrumpan fungerar och för att kunna välja rätt stödstrumpa i det stora utbudet. Som kund är det viktigt att veta, när man kan ha nytta av stödstrumpor och hur kompression fungerar. Det finns många olika benämningar på stödstrumpor och detta kan verka förvirrande för kunden. En hel del produkter som finns på marknaden uppfyller tyvärr inte de kvalitetskrav som krävs för en medicinsk stödstrumpa. När skall man då använda stödstrumpor och vilken kompressionsklass passar ens behov?

Finns det risker med att använda stödstrumpor och när skall man inte använda dylika produkter?

Varifrån kan man skaffa stöd- och kompressionstrumpor och vilka produkter passar bäst för ens behov?

Vi som tagit initiativ till denna webportal är:

David Strömbäck (grundare av företaget Napra-Rehab som är specialiserat inom området medicinska stöd- och kompressionsprodukter,  sjukskötare och naprapat med 20 års klinisk erfarenhet)

Ilkka Iivonen (med.lis med företagshälsovård och idrottsmedicin som specialintressen.)

Tom Väisänen (fysioterapeut, lymfaterapeut och lymfaterapilärare).Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Ab Napra-Rehab Oy • Simhallsvägen 2 • 64230 Närpes, Finland • +358 (0)6 224 3622 • [email protected]